Dla pacjentów

Przedstawiamy tu najczęstsze pytania zadawane przez naszych pacjentów oraz krótkie odpowiedzi. Jeśli pragną Państwo szerszych i bardziej wyczerpujących informacji, zapraszamy na wizyty kontrolne i konsultacyjne. Pytania można zadawać również drogą mailową.

 1. Dlaczego należy usuwać kamień ?
  Kamień nazębny tworzy się zarówno nad poziomem dziąsła(wówczas jest łatwo dostrzegalny przez pacjenta) jak i pod dziąsłem. Powoduje on podrażnienie dziąseł, czego zauważalnym objawem jest ich zaczerwienienie i krwawienie. Nie usuwany, prowadzi do chorób dziąseł, a w następnej kolejności do paradontozy i powstania ubytków próchnicowych w zębach.
 2. Co to jest leczenie kanałowe (przewodowe) ?
  Najczęstszą przyczyną bólu zęba jest zapalenie nerwu, który znajduje się w środku zęba .Leczenie polega na jego usunięciu oraz mechanicznym i chemicznym opracowaniu kanałów. Ostatnim etapem leczenia jest wypełnienie opracowanych przestrzeni, w których wcześniej znajdował się nerw, specjalnym materiałem, aby zapobiec rozwojowi bakterii. Leczenie przewodowe jest często jedynym sposobem na uratowanie zęba.
 3. Czy leczenie kanałowe jest bolesne ?
  Nie, leczenie takie zawsze przeprowadzane jest w znieczuleniu.
 4. Co to jest korona ?
  Jest to stałe uzupełnienie protetyczne osadzone na oszlifowanym wcześniej zębie. Korony stosujemy w celu wzmocnienia uszkodzonego przez próchnicę zęba, odbudowy zęba złamanego, skorygowania kształt, położenia lub koloru zęba.
 5. Co to jest most ?
  To rodzaj stałego uzupełnienia osadzonego na własnych zębach pacjenta, w celu odtworzenia jednego lub kilku braków zębowych.
 6. Co to jest wkład koronowo-korzeniowy ?
  Przy znacznym zniszczeniu korony zęba, lub przy całkowitej jej utracie (gdy pozostaje sam korzeń) wykonuje się indywidualne ćwieki, które osadza się w odpowiednio przygotowanym wcześniej kanale korzeniowym. Umocowuje się je w korzeniu za pomocą cementów dentystycznych. W ten sposób uzyskuje się podbudowę dla korony protetycznej.
  Wkłady wykonuję się z metali szlachetnych (złoto-platyna) lub nieszlachetnych. W odpowiednich warunkach mogą być również wykonywane z włókna szklanego.
 7. Czy gabinet udziela gwarancji ?

  Na świadczone usługi stomatologiczne pacjenci otrzymują gwarancję według następujących zasad:

  • wypełnienia kompozytowe – 3 lata (z wyłączeniem wypełnień kompozytowych w rejonie szyjki zęba gdzie gwarancja wynosi 1 rok) 
  • mosty, korony, wkłady koronowe i koronowo-korzeniowe, protezy szkieletowe (z wyłączeniem zużywalnych elementów retencyjnych oraz elementów akrylowych) – 3 lata 
  • sztywne szyny periodontologiczne i relaksacyjne, protezy akrylowe – 1 rok 

  W/w gwarancja  uzyskuje ważność od momentu zakończenia realizacji planu leczenia oraz przy regularnych wizytach kontrolnych (co 6 – 8 miesięcy), podczas których higienistki stomatologiczne oczyszczą z kamienia i osadu oraz wykonają fluoryzację zębów, a lekarz dokona przeglądu. Warunki gwarancji mogą być ograniczone w sytuacji bardzo złego stanu higieny jamy ustnej pacjenta wynikającego z świadomego zaniedbania i nie stosowania się do zaleceń higienicznych lekarza prowadzącego.

  Gwarancja nie obejmuje:

  • leczenia endodontycznego (kanałowego) – lekarz nie jest w stanie dać pacjentowi gwarancji efektu, lekarz bierze jednak odpowiedzialność za prawidłowy, zgodny ze sztuką medyczną proces leczenia
  • tymczasowych wypełnień i tymczasowych prac protetycznych 
  • uszkodzeń rekonstrukcji protetycznych na skutek ich niewłaściwego użytkowania, nie leczonych dysfunkcji (chorób) stawów skroniowo-żuchwowych, chorób systemowych takich jak cukrzyca, padaczka, osteoporoza, stanów po leczeniu radio- lub chemioterapią oraz korekt wykonywanych poza naszą placówką